Jak zdobyć pieniądze dla organizacji? Bezpłatne szkolenie w Wyszkowie

Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, w jaki sposób zobyć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują kolejne, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2014 r., godz. 9.00 –16.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. C.K. Norwida w Wyszkowie, ul. Gen. Sowińskiego 80, sala nr 35, III piętrze.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizują działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczeniu w temacie fundraisingu – Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (od pobrania TUTAJ) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 31.03.2014. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.