Szkolenie dla organizacji w Ostrołęce

Zapraszamy na kolejne w projekcie IWES szkolenie, podczas którego będzie można zdobyć praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania pieniędzy dla organizacji. Bezpłatne zajęcia odbędą się 15 kwietnia w Ostrołęce. Podczas szkolenia będzie można poznać odpowiedzi na tak istotne dla każdej fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni socjalnej pytania. Czym jest fundraising i jak wygląda jego wdrażanie w organizacjach? Od czego zacząć pisanie grantu lub dotacji? Jakie błędy najczęściej popełniają podmioty ekonomii społecznej w ich pozyskiwaniu? Jak dobrze komunikować się z indywidualnymi darczyńcami i biznesowymi sponsorami?

Dla poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują szkolenie: „Pozyskiwanie funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej”. Odbędzie się ono 15 kwietnia 2014 r., godz. 9:00 –16:00 w Bistro Kredens, ul. Kościuszki 8 (sala wewnątrz na piętrze). W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szkolenie poprowadzi Karol Grabiec. To działacz i społecznik, współpracujący z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w zakresie pozyskiwania środków finansowych, ekspert oceny wniosków, fundraiser w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W przeciągu ostatnich trzech lat pozyskał blisko 1,5 mln zł na działalność kulturalną w formie grantów i dotacji.

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (NIE mogą aplikować osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (TUTAJ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne TUTAJ) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org do 10 kwietnia 2014 r. Specjalista ds. rekrutacji odpowie także na pytania pod numerem tel.: 887 092 994. Serdecznie zapraszamy.