Raport z badania otoczenia spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim

Prezentujemy Państwu raport z badania społecznego przygotowanego w ramach poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES. Celem publikacji i samego badania było zdiagnozowanie otoczenia społecznego powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych i dostarczenie analiz tematycznych dla Komitetu Ekonomicznego Projektu powołanego przez Fundację.

W badaniu skoncentrowano się na postrzeganiu przez otoczenie instytucjonalne i społeczne zarówno samej idei ekonomii społecznej, jak i nowo powstających spółdzielni. Analiza tego postrzegania uwzględniła proces tworzenia spółdzielni, wpływu otoczenia na ten proces czy relacje samych członków grup inicjatywnych z otoczeniem. Jaki jest wizerunek osób zakładających spółdzielnie socjalne? Jak na powstawanie PES reaguje lokalna społeczność, instytucje rynku pracy, instytucje samorządowe i media? Jakie zmiany w otoczeniu spółdzielni nastąpiły w ciągu ostatniego roku? O tym między innymi można przeczytać w raporcie.

Publikację „Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim” przygotowali dla Fundacji „Fundusz Współpracy” eksperci MM Milanowa sc: dr Magdalena Dutkiewicz i Marek Dutkiewicz.

Serdecznie zapraszamy do lektury  (Pobierz PDF-a)