Wyniki oceny formalnej wniosków o dotację

Od 9 kwietnia do 12 maja br. prowadzono kolejny nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2014 r., ocenę formalną dokumentów pozytywnie przeszły wszystkie cztery:
Wniosek 10/OST/DOT – Justyna Kosobudzka, Konrad Liszkiewicz, Sebastian Wiśniewski, Jarosław Zakrzewski
Wniosek 11/OST/DOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Miasto Ostrołęka
Wniosek 12/OST/DOT – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność, Praca, Aktywność”, Fundacja „Dzwoneczek”
Wniosek 13/OST/DOT – Jarosław Sitek, Zbigniew Banach, Andrzej Dębowski

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków i akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymają wsparcie finansowe.