,

Kolejny biznesplan – czas start!

Z przyjemnością informujemy, że ścieżką dotacyjną projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4” podąża nowy podmiot ekonomii społecznej. Dla stowarzyszenia Przecinek i Kropka to jednak dopiero początek początek podróży. Czy organizacja dojdzie do celu? Mamy nadzieję!

W ramach otwartej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ciechanowskim
przyjęliśmy zgłoszenie od nowozarejestrowanego podmiotu ekonomii społecznej. Komisja po
rozmowie rekrutacyjnej i weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych postanowiła o zakwalifikowaniu
do ścieżki dotacyjnej na finiszu projektu Stowarzyszenie Przecinek i Kropka, które zgłosiło się do
projektu z pomysłem prowadzenia sali edukacyjnej Montessori.

Podsumowanie oceny rekrutacyjnej:

Podmiot ma możliwość uzyskać dofinansowanie na nowe miejsca pracy, lecz zanim to nastąpi pod
okiem doradcy biznesowego przygotowuje biznesplan przedsięwzięcia.

Złożony włosek przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostanie poddany
dwuetapowej ocenie merytorycznej.

Termin złożenia wniosku o wsparcie finansowe do oceny to 22 listopada do godz. 12:00.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (w formatach: część opisowa – pdf
/ część budżetowa – MS excel) na adres mailowy mowes@mowes.pl.

Przypominamy, że:

  • maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to stawka jednostkowa w wysokości
  • 21 020,00 zł na jedno miejsce pracy.
  • Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 500 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. 
  • Wsparcie finansowe jest przyznawane w kwocie netto.
  • Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.