Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej – wystartowała edycja 2019!

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasiło kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczęło przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych:

  • Rozwój – kategoria nagradzająca podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
  • Reintegracja – kategoria dedykowana wyłącznie WTZ, ZAZ, CIS , KIS,
  • Odpowiedzialność – kategoria doceniająca podmioty otoczenia ekonomii społecznej, tj.jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje i osoby prywatne będące przedstawicielami organizacji społecznych, które podejmują różnego rodzaju  inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej.

 

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej  kategorii. Szczegółowy opis kategorii konkursowych wraz z wymaganiami oraz dokumentami rekrutacyjnymi można znaleźć  na stronie: TU 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – który znajduje się TU. Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z w/w kategorii.

 

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”;

lub                                                                                                    

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: a.idziak@mcps-efs.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Osoba do kontaktu: 
Andrzej Idziak tel. (22) 622 42 32 wew. 40,  e-mail: a.idziak@mcps-efs.pl

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.