Spotkanie sieciujące nie tylko dla kadry kierowniczej OWES – 5-6 marca

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

W załączeniu program spotkania przed akceptacją przez Komitet Sterujący (może ulec niewielkim modyfikacjom).

Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu TU

Załączamy planowany program spotkania TU

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 25 lutego 2019).