mOWES przyznał środki na utworzenie już 278 miejsc pracy!

Marzec 2018 był wyjątkowo owocny w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Oceniliśmy biznesplany złożone w subregionie ostrołęckim oraz radomskim. Komisje Oceny Wniosków w wyniku obrad w dniu 1 marca 2018 (subregion radomski) oraz 27 marca (subregion ostrołęcki)  przyznały dofinansowanie na utworzenie w sumie  51 nowych miejsc pracy – dla 40 w Radomiu i okolicach oraz 11 w subregionie ostrołęckim.

Podliczając nasze wewnętrzne długofalowe statystyki możemy się pochwalić 209 już utworzonymi miejscami pracy, a po doliczeniu tych, które jeszcze nie powstały, ale mają już przyznane dofinansowanie – liczba ta wzrasta aż do 278! W sumie wsparliśmy już utworzenie 18 partnerstw lokalnych. Mamy tu  na myśli okres od 1-08-2012 do 9-04-2018. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa już bowiem nieprzerwanie 5,5 roku, początkowo pod  nazwą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Obecnie jesteśmy największym OWES-em na Mazowszu. Choć zmieniała się ilość subregionów i ewoluowały nazwy projektów oraz partnerzy, to jednak idea wspierania osób oddalonych od rynku pracy jest kultywowana i pozostaje w mOWES bez zmian.