I Nabór biznesplanów w subregionie radomskim


Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął w subregionie radomskim I nabór  biznesplanów dot. wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, a także w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie radomskim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 31 sierpnia 2017 do godziny 15:00 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panem Wojciechem Walukiem oraz Panem Łukaszem Kwiatkowskim.