Zaproszenie na wizytę studyjną w subregionie siedleckim

W imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Wizyta jest bezpłatna (transport, nocleg oraz wyżywienie zapewniają organizatorzy), przewidziano 15 miejsc. 

Termin wizyty studyjnej (do wyboru):

21-22.09.2017 – termin zgłoszeń do 12.09.2017
27-28.08.2017 – termin zgłoszeń do 19.09.2017

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się z doświadczeniem przodujących przedsiębiorstw społecznych oraz ich współpracy z instytucjami wspierającymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, decydentów, między innymi prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy, radnych, skarbników oraz pracowników instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni, przedstawicieli biznesu, potencjalnych założycieli nowych PES i przedstawicieli innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego (preferowane są osoby z gminy/ powiatu/ województwa, na którym są podejmowane lub planowane działania w celu rozwoju ekonomii społecznej).

Miejsce wizyty:

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karnych w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Rekrutacja:
Rekrutacja odbędzie się na podstawie załączonego poniżej formularza zgłoszeń, przesłanego na nr faxu 22 622-42-32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres renata.goral@mcps-efs.pl. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na stronie www.mcps.com.pl 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ
Tekst zaproszenia do pobrania TUTAJ