Nabór uczestników projektu przedłużony!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” został wydłużony do 10 kwietnia 2017 roku.

W ramach projektu oferujemy wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, tj. w spółdzielniach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, spółkach non-profit. Uczestnikami moga zostać zarówno osoby jak i podmioty prawne, które zamierzają utworzyć lub rozwijać przedsiębiorstwa społeczne m.in. tworząc nowe miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział:
W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne, których członkami są:

  • Osoby fizyczne;
  • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:

  • Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

Rekrutacja trwa do 10 kwietnia 2017 r.

Kontakt:
Subregion ostrołęcki: Katarzyna Koźlicka – Sauleniene, tel. 887 092 994, k.kozlicka(at)argenta.ngo

Regulamin oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: https://mowes.pl/do-pobrania/