Rozwijaj z mOWES-em swoją organizację.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działań w subregionie ciechanowskim planuje organizację szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej mających na celu wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji w wybranych obszarach. Poniższa ankieta ma pomóc przygotować ofertę szkoleń adekwatną do Państwa potrzeb i zainteresowań. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Link do ankiety.