Wyniki rekrutacji w II naborze w subregionie ciechanowskim

Znamy już listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

 

Zakwalifikowane do dalszego wsparcia osoby rozpoczynają już cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do zakładania i rozwoju społecznego biznesu.
Do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie (Plac T. Kościuszki 7 lok. 5) zapraszamy na warsztaty: w piątek 7 kwietnia o godz. 9:30 z efektywnej komunikacji, a w poniedziałek 10 kwietnia z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Następnie członkowie powstałych grup inicjatywnych uczestniczyć będą w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym w celu przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia.

Protokół ze spotkania rekrutacyjnego wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się tutaj.