Nabór wniosków o dofinansowanie

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin składania wniosków mija w dniu 23.08.2013. Wnioski, które wpłyną do dnia 19 lipca 2013 r. i będą poprawne pod względem formalnym, będą ocenione w czasie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW), które rozpocznie się w dniu 26.07.2013 r. Wnioski, które nie zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym do dnia 19 lipca 2013 r., będą podlegały ocenie merytorycznej w czasie drugiego posiedzenia KOW, które rozpocznie się w dniu 2.09.2013 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca naboru znajdują się w zakładce „Rekrutacja”, dalej – „Dotacje”.