Nasi beneficjenci znaleźli się wśród laureatów!

Spółdzielnia Socjalna Amelia z Ostrowi Mazowieckiej, Spółdzielnia Socjalna „Haven” z Władysławowa, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy, a także Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia otrzymały tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017”. Wszystkie cztery podmioty są beneficjentami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez FFW. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2017r. w Warszawie, w ramach „III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”. W ten sposób wyróżniane są najlepiej funkcjonujące pomioty ekonomii społecznej na Mazowszu. Prestiżową nagrodą można chwalić się na zewnątrz, używając specjalnego emblematu i oznaczając charakterystycznym symbolem niebieskiej żarówki oferowane produkty i usługi. „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.” – czytamy na stronie inicjatorów nagrody. Oby „mazowiecka żarówka” świeciła coraz jaśniej wszystkim wspieranym przez nas podmiotom.