Rejestracja na spotkanie w Kozienicach

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Kozienickim. 14 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/duFI9CbQ2K1GZFOz2

Kontakt:
Jakub Kamiński, tel. 602 761 156, jkaminski(at)cofund.org.pl