„Nasi” spółdzielcy podczas Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza

To już XVII edycja tego znanego z bogatego programu święta lokalnej społeczności. W tym roku rozciągnęło się na kilka dni, bo zaczęło 17 września od konkursu historycznego, a zakończyło 21 września koncertami i pokazem sztucznych ogni. Dni Patrona Miasta Pułtuska od 1998 r. są długo wyczekiwaną przez mieszkańców całego powiatu imprezą plenerową, w której organizatorzy przewidzieli też miejsce dla lokalnej przedsiębiorczości. W ten sposób w niedzielę 21 września wśród kilkudziesięciu przedstawicieli biznesu swoje usługi zaprezentowali również członkowie Spółdzielni Socjalnej „Maks” powstałej w ramach projektu IWES.

Obok ciągnącego ulicami Pułtuska korowodu, Biegu Mateuszowego, zawodów sportowych czy uroczystej sesji Rady Miasta tradycyjnie już na pułtuskim rynku spotkali się przedstawiciele miejscowych firm i instytucji, w celu pokazania swoich ofert. Zmieścili się wszyscy, w końcu to najdłuższy Rynek Europy. Z okazji prezentacji swoich usług mieszkańcom grodu nad Narwią oraz gościom przybywającym z całej Polski skorzystała też spółdzielnia Socjalna „Maks” z Pułtuska. Do swojego stoiska zapraszała zarówno tych, którzy potrzebują opieki, jak i tych, którzy poszukują dobrej reklamy. Od blisko roku oferuje bowiem usługi poligraficzne, a ostatnio, kiedy pozyskała dodatkowy lokal, także usługi masażu. Na zakończenie imprezy członkowie Spółdzielni Socjalnej „Maks” otrzymali certyfikat uczestnictwa w Prezentacji Pułtuskich Zakładów Pracy, co udokumentował Lokalny Serwis Informacyjny Nowiny 24.

Takie inicjatywy jak XVII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza są szansą na to, aby przy okazji dobrej zabawy, zrobić coś pożytecznego. Promocji lokalnej przedsiębiorczości towarzyszył w tym roku także m.in. jubileusz XX–lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i I Forum Badaczy Mazowsza. O różnorodność wydarzeń zatroszczyli się organizatorzy imprezy – Burmistrz Miasta Pułtusk, Rada Miejska w Pułtusku i Akcja Katolicka.