Nasz OWES uzyskał akredytację AKSES

aksesOWES Fundacji Fundusz Współpracy i Stowarzyszenia KRES jako jeden z czterech podmiotów w województwie mazowieckim otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata – bo tyle jest ważna akredytacja AKSES – możemy dalej efektywnie wspierać przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Nasz OWES w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszedł przez sito trzech etapów weryfikacji. Wysoko oceniono zarówno wniosek formalny, jak i wizytę audytorską (polegającą na analizie dokumentów i na wywiadach z naszymi ekspertami) oraz spotkanie przed Komitetem Akredytacyjnym. Badano m.in. doświadczenie kadry naszego Ośrodka, strategię na najbliższe lata czy relacje z lokalnymi instytucjami. Sprawdzano efekty działań OWES-u, np. liczbę powstałych dzięki niemu grup inicjatywnych i spółdzielni socjalnych czy ilość utworzonych miejsc pracy.

Wyniki akredytacji OWES zostały opublikowane 25 września  na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz systemu akredytacji AKSES. Co te wyniki w praktyce oznaczają dla ośrodków uwzględnionych na liście ministerstwa? Jako jedyne wspierając podmioty ekonomii społecznej mają one przywilej starania się o unijne fundusze. Zobowiązane są przy tym do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pełna lista akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkie uchwały Komitetu Akredytacyjnego są dostępne tutaj.