Z wizytą w Garncarskiej Wiosce

Za nami kolejna wspólna wyprawa śladami ekonomii społecznej. 18 września grupa kilkunastu osób pod opieką specjalisty ds. rozwoju partnerstw Jadwigi Kowalczyk udała się do  Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Kamionce koło Nidzicy. W wizycie wzięli udział przedstawiciele powiatu makowskiego i ostrołęckiego, uczestnicy partnerstwa z Gminy Goworowo, a także reprezentanci Lokalnej Grupy działania „Zaścianek Mazowsza”.

W Kamionce, dzięki współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesu, zorganizowano przedsiębiorstwo świadczące usługi nawiązujące do lokalnych zwyczajów i starych, ginących już zawodów rzemieślniczych. Uczestnicy wyprawy obserwowali efekty tej współpracy: ceramiczne garnki, papier czerpany czy lalki w regionalnych strojach, ale też wzięli udział w warsztatach malowania na szkle czy w obiedzie przy ognisku. Wizyta była okazją do pokazania przykładów z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków UE, w tym procesu tworzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz rozwoju produktów i usług.

Celem wszystkich naszych wizyt studyjnych jest spotkanie różnych podmiotów ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. To wszystko służy analizie możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na własne, lokalne podwórko i nabyciu praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej.