Powstało nowe partnerstwo lokalne

Podpisaliśmy kolejne porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych.

Porozumienie zostało podpisane 27 czerwca 2014 r. w Makowie Mazowieckim pomiędzy dwoma tamtejszymi organizacjami: Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Mazowiecki a Fundacją Amicus Verus. W spotkaniu, oprócz reprezentantów organizacji – Prezesa Koła Terenowego Związku Pani Elżbiety Dębek i Prezesa Zarządu Fundacji Pana Marcina Nowotka, uczestniczyli również członkowie organizacji oraz Starosta Powiatu Makowskiego Pan Janusz Gójski.

W ramach zawartego lokalnego porozumienia Partnerzy oraz Starostwo zamierzają utworzyć spółdzielnię socjalną. Z projektu IWES otrzymają wsparcie doradcze w zakresie rejestracji tego przedsiębiorstwa.

partnerstwo_27_06_2014