O rekrutacji i motywacji pracowników, wolontariuszy – szkolenie w Lipiance

Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? W jaki sposób ich rekrutować? Jak utrzymywać ich zaangażowanie? Jak tworzyć strategie efektywności pracy? – osoby zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania a pracujące w Podmiotach Ekonomii Społecznej, zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie. Odbędzie się ono 28 października 2014 r. w godz. 9.00 –16.00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol. 

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (z oferty nie mogą skorzystać osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 22.10.2014 . W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.