Ocena formalna pierwszych wniosków o dotację

Uprzejmie informujemy, że 19 lipca br. upłynął termin składania pierwszych wniosków o dotację. Na ich podstawie Komisja rozpatrzy i zarekomenduje wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów stwierdzono, że ocenę formalną przeszły następujące wnioski:
Wniosek 01/OST/DOT – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Inicjatyw
Wniosek 02/OST/DOT – Małgorzata Ściechowicz, Piotr Byjer, Grzegorz Byjer, Edward Sadowski
Wniosek 03/OST/DOT –  Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum
Wniosek 04/OST/DOT  – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”
Wniosek 05/OST/DOT – Spółdzielnia Socjalna „Amelia” .

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po przejściu oceny merytorycznej otrzymały wsparcie finansowe.