Ostrołęka. Bezpłatne szkolenie z zakładania podmiotów ekonomii społecznej

Kolejne szkolenie z zakładania podmiotów ekonomii społecznej odbędzie się w Ostrołęce 28 czerwca 2014 r. (sobota), w godz. 9.00–16.00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Zajęcia poprowadzi p. Magdalena Kuśmierczyk – prawnik, trenerka i pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych. Ekspertka na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń opowie o tym, jak skutecznie założyć podmioty ekonomii społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (pobierz)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 18 czerwca 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org

Formularz rekrutacyjny  dostępny jest dla osób i organizacji (do pobrania)