Wstępne wyniki kolejnej Komisji Oceny Wniosków

Dziś 28 maja 2014 r. w Fundacji „Fundusz Współpracy” zebrała się Komisja Oceny Wniosków, która rozpatrywała podania kolejnych grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Dokonano wstępnej oceny dokumentów, na podstawie których dofinansowanie uzyskały dwa wnioski:
– wniosek 11/OST/DOT – złożony przez dwie osoby prawne: Naczelną Organizację Techniczną i Miasto Ostrołęka: dotacja – 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe – 30 000,00 zł (76,5 pkt),
– wniosek 12/OST/DOT – złożony przez dwie osoby prawne: : Fundację „Dzwoneczek” i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność, Praca, Aktywność”:  dotacja – 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe – 30 000,00 zł (76 pkt).

Pozostałe dwa wnioski:
– wniosek 10/OST/DOT, który wpłynął ze strony  czterech osób dotacyjnych: Justyny Kosobudzkiej, Konrada Liszkiewicza, Sebastiana Wiśniewskiego i Jarosława Zakrzewskiego na kwotę dotacji – 80 000,00 zł, „pomostówki” – 24 000,00 zł (72,5 pkt), oraz
– wniosek 13/OST/DOT, który złożyły trzy osoby dotacyjne: Jarosław Sitek, Zbigniew Banach i Andrzej Dębowski na kwotę dotacji – 60 000,00 zł, „pomostówki” – 18 000,00 zł (60,5 pkt),
w ramach wstępnych wyników KOW nie otrzymały wsparcia finansowego, z uwagi na wyczerpanie się dostępnej puli środków.