Ostrołęka. Bezpłatne szkolenie z ochrony danych osobowych

Zapraszamy do Ostrołęki na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w godz. 9.00–16.00 we WSAP w Ostrołęce, a poprowadzi je p. Paweł Maliszewski. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Program szkolenia (pobierz)

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, czyli:
– fundacji, stowarzyszeń,
– spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych,
– Centrów Integracji Społecznej,
– Klubów Integracji Społecznej,
– Zakładów Aktywności Zawodowej,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zapraszamy również osoby fizyczne zainteresowane tematyką ekonomii społecznej. Z rekrutacji wyłączone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt mailowo: k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie: 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Formularz rekrutacyjny:
– dla osób
– dla organizacji