Przedłużono wsparcie pomostowe dla spółdzielni

Za nami kolejne  posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 3 marca 2014 r. w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” odbyło się trzecie spotkanie niezależnej 4-osobowej Komisji w sprawie rozpatrzenia przedłużenia wsparcia pomostowego.

Na dzień 28 lutego do przekazania do oceny merytorycznej  o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się dwa wnioski. Po ich ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami. Dokumenty oceniło pod względem merytorycznym dwóch wybranych ekspertów.

Podczas posiedzenia eksperci zaprezentowali uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację każdej spółdzielni i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

Ostatecznie, w wyniku obrad Komisji ustalono, że:
1) Wniosek 1/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Amelia” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 15000,00 zł.
2) Wniosek 2/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Na Wspólnej” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 15000,00 zł.