Szkolenie dla organizacji z Pułtusku

W dniu 25 marca 2014 w godz. 9.00–16.00 w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku na ul. Tysiąclecia 12 odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz. Szkolenie odbywa się w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (do pobrania TUTUAJ) i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie 887 092 994 w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.