Wyniki I konkursu biznesplanów w subregionie radomskim

Miło nam poinformować, że Komisja Oceny Wniosków, na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12-09-2017 rozstrzygnęła konkurs biznesplanów, w ramach I naboru do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”. W wyniku tego 7 na 9 ubiegającym się o to podmiotom, przyznano wsparcie finansowe na utworzenie w sumie 30 nowych miejsc pracy. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 540 000 zł (360 tys. to kwota wnioskowana w dotacji, 180 tys. – zamierzamy przeznaczyć na wsparcie pomostowe).

Każdy z wniosków oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch członków Komisji. Do dofinansowania zarekomendowano ostatecznie 7 wniosków, które zgodnie z regulaminem zdobyły przynajmniej 18 punktów. W kolejności przyznanej punktacji są to:

1.Spółdzielnia Socjalna „Reduar” 

2.Spółdzielnia Socjalna „Pierrot & Róża”

3.Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy”

4.Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

5.Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”

6.Fundacja Miasto Aniołów

7.Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU

Uchylając nieco rąbka tajemnicy możemy powiedzieć, że Spółdzielnia Socjalna „Reduar” zamierza poszerzyć obszar swojej działalności (obecnie usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze) o krawiectwo i florystykę, „Pierrot & Róża” zamierza zadbać jeszcze bardziej o swoją autoprezentację (np. stronę internetową, scenografię) i będzie się dalej rozwijać w obszarze pedagogiki cyrku i ulicy dodając ciekawe akcesoria. Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy” zamierza uruchomić Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin i w tym celu zostaną stworzone 4 nowe miejsca pracy. Przychylamy się także do wniosku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, które m.in. w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej zamierza przygotowywać gorące posiłki dla kilku lokalnych instytucji, które już zgłosiły takie zapotrzebowanie. Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” działające w obszarze usług gastronomicznych zamierza stworzyć 5 nowych miejsc pracy i zatrudnić kolejne osoby niepełnosprawne. Jak do tej pory uzyskało liczne odznaczenia i certyfikaty. Fundacji Miasto Aniołów udzielimy wsparcia na dalszy rozwój w dziedzinie wydarzeń muzycznych – oba podmioty mają bogate doświadczenie w animacji wydarzeń kulturalnych opartych o muzyczne tradycje regionu radomskiego, które z przyjemnością wzmocnimy.  Z kolei Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń” zamierza stworzyć miejsca pracy dla 5 osób, które będą świadczyć usługi blacharsko-lakiernicze, napraw samochodów i auto-kosmetyki, na które wszędzie jest spore zapotrzebowanie.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom i kibicujemy planom. Pozostałych chętnych zapraszamy do skorzystania z kolejnego naboru do projektu, który zostanie ogłoszony w subregionie radomskim jeszcze na jesieni tego roku.