Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – debata ministerialna 26 lutego

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, lidera projektu: „Społeczne przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” , jak również w imieniu partnerów projektu, tj. Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Petera Wolkowinskiego i Reseau des collectivies territoriales pour une Economie Solidaire, zapraszamy Państwa do udziału w debacie, której celem będzie przedstawienie wyników realizacji projektu i wypracowanych w nim rozwiązań.

Tekst zaproszenia TU

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 400 A w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Żurawiej 4a.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 20 lutego br. drogą elektroniczną na adres: anna.moskwa@mrpips.gov.pl