Wkrótce uruchamiamy procedury na przyznawanie dotacji

Uprzejmie informujemy, że czekamy na akceptację przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regulaminu przyznawania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej. Wkrótce po uzyskaniu od Instytucji Pośredniczącej informacji zwrotnej będziemy mogli uruchomić procedury składania wniosków na dofinansowanie spółdzielni. Oznacza to powołanie Komisji Oceny Wniosków, która będzie analizowała biznesplany i pozostałe dokumenty niezbędne do wydania decyzji o przyznaniu dotacji.

W Regulaminie przyznawania finansowania, na którego akceptację czekamy, zawarte są informacje o sposobie przyznawania dotacji, czyli: jak, kto, dlaczego, po co, itp. We wspomnianym dokumencie osoby fizyczne i prawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia na założenie przedsiębiorstwa społecznego znajdą konkretne i przejrzyste informacje odnośnie procedur postępowania.

O akceptacji Regulaminu przyznawania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej i powołaniu Komisji Oceny Wniosków poinformujemy wkrótce na stronie internetowej projektu.