Szkolenie nt zarządzania NGO w Ciechanowie

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Ludzie w organizacji:
    • Zasady i obowiązki związane z zaangażowaniem wolontariuszy.
    • Społeczna praca członków.
    • Organizacja zatrudnia pracowników – umowy cywilnoprawne i o pracę.
  2. Ochrona danych osobowych w NGO:

2.1 Zbiory danych i zasady ich ochrony.

2.2 Wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji,

2.3 RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018.

  1. Sprawozdawczość organizacji:

3.1 Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia i fundacji.

3.2 Sprawozdanie finansowe: elementy, terminy, zgłoszenia.

3.3. Gdzie składa się sprawozdania.

  1. Inne wymagane dokumenty jakie powinna posiadać organizacja.

4.1 Instrukcja dot. przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu.

4.2 Angażowanie kadry a Rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

 

            Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński, ceniony wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału do środy, 4 lipca 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295