Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 20 czerwca Wolanów

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Data Szkolenia: środa 20.06.2018 roku

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wolanowie

Godzina: od 12.00 – 16.00

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: zarząd@razemdlaradomki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji. Ilość miejsc ograniczona.