Wyniki oceny biznesplanów w subregionie ostrołęckim

W wyniku ciągłej rekrutacji do konkursu biznesplanów w subregionie ostrołęckim został złożony jeden wniosek (biznesplan) o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne.

W dniu 13.02.2019 r. w odbyło się spotkanie Komisji Oceny Wniosków na który podano ocenie wniosek Fundacji  Dom z Sercem. Wnioskodawca został zakwalifikowany do dofinansowania, uzyskały 25 pkt w ocenie merytorycznej.

 

Z pełną informacją dotyczącą wyników można zapoznać się TU.    

 

Zwycięscy gratulujemy!