Warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych w Mławie

8 lipca 2017 w Mławie, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Seniorów AS odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych pt.: „Ekonomia społeczna w praktyce”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej 20 przedsiębiorstw społecznych z północnego Mazowsza, które biorą udział w naszych projektach.
W pierwszej części spotkania przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Daniel Prędkopowicz – nakreślił ofertę mOWES, która wychodzi naprzeciw potrzebom wspieranych podmiotów. Jako przykład dobrych praktyk Wioletta Borys-Kierszniewska, nasz lokalny doradca biznesowy, przedstawiła spółdzielnię AS. Gospodarze – zarządzający Stowarzyszeniem Rafał Chmielewski oraz Michał Jaros opowiedzieli o początkach i rozwoju organizacji, a następnie oprowadzili uczestników warsztatów po Centrum Aktywności Seniorów. Zaproszeni goście mieli możliwość przyjrzeniu się z bliska jego funkcjonowaniu oraz poznali plany dalszego rozwoju. W drugiej części spotkania, poświęconej koncepcji ekonomii społecznej, skupiono się na najważniejszych cechach przedsiębiorstw społecznych i pogodzeniu realizacji celów społecznych z rentownością.
Na koniec spotkania uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami na przedsięwzięcia społeczne, przedyskutowano mocne i słabe strony. Przyjrzano się także zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, w tym roli liderów i sytuacji pracowników.
Kolejne spotkanie sieciująco-doradcze planowane jest na sierpień, a jego tematem wiodącym będą instrumenty zwrotne m.in. oferowane przez TISE.