W dniach 29-30.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano siedem wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowozakładanym oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Sześć z siedmiu złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.
(plik w załączniku)

Zwycięzcą  gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe
w 2019r. została już zamknięta rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie ostrołęckim.
Kolejny nabór zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2020r.