Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

W dniu 18.11.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Do dofinansowania zakwalifikowano  obydwa wnioski , które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.

  1. Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej
  2. Fundacja Dobry Duszek

Z pełną lista rankingowa można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że zakończono rekrutacje do ścieżki dotacyjnej projektu oraz nabór biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”.