Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Rozwój usług społecznych w lokalnych społecznościach to ogromna szansa na rozwój organizacji pozarządowych. To może być także Twoja Organizacja! 

Czytaj dalej

Ekonomia społeczna i solidarna na Mazowszu jest w coraz lepszej formie – to fakt. Czy jednak środowisko skupione wokół niej wykorzysta ogromną szansę, jaką jest rozwój usług społecznych i proces deinstytucjonalizacji w samorządach? Czy lokalne organizacje społeczne – być może także i Twoja – są na to gotowe? Przekonaj się o tym już w najbliższy wtorek, 24 października 2023 roku, podczas II Forum Ekonomii Społecznej Północno – Wschodniego Mazowsza w Ostrołęce.

Czytaj dalej

Prowadzisz biznes społeczny? To świetnie, bo ruszył właśnie nabór w jednym z tych konkursów, którego z pewnością nie powinieneś/aś przegapić! Mowa oczywiście o Konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Przedsiębiorstwo Społeczne +” w puli którego znalazło się 22 mln złotych na 2023 rok. Gotowy/a na więcej szczegółów?

Czytaj dalej

Animacja lokalna, dotacje na miejsca pracy, granty, wizyty studyjne czy wsparcie specjalistyczne w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów ekonomii społecznej – m.in. z tego nas znacie od lat. Nadszedł jednak czas, by zrobić krok naprzód! W najbliższych kilkunastu miesiącach przygotujemy dla mieszkańców Mazowsza wiele nowości, takich jak: Dni Otwarte w Podmiotach Ekonomii Społecznej, liczne imprezy plenerowe oraz kampanie społeczne. Wszystko po to, by przedsiębiorczość społeczna w regionie dostała kolejny, mocny impuls rozwojowy i coraz wyraźniej zaznaczała swoją obecność na rynku. Bo ES najlepiej poznasz z mOWES!

Czytaj dalej

W dniu 25.05.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS. Wszystkie cztery złożone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Czytaj dalej

Dokumenty rekrutacyjne, rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji, posiedzenia komisji konkursowych – to już za nami. W ramach ogłoszonej niedawno, kolejnej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej, przyjęliśmy zgłoszenia od organizacji z subregionu ostrołęckiego i radomskiego, które dzięki naszym instrumentom wsparcia, chcą zwiększać zatrudnienie w swoich przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa organizacji zakwalifikowanych do kolejnego etapu poniżej, a my już dziś zapraszamy zakwalifikowane organizacje do pracy nad biznesplanami swoich przedsięwzięć!

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne prośby ze strony PES postanawiamy o przedłużeniu możliwości składania dokumentów zgłoszeniowych do ścieżki dotacyjnej w subregionie ostrołęckim i ciechanowskim do dnia 23.04.2023 r. do godz. 23:59.

Czytaj dalej

Mamy to! Kolejny raz uzyskaliśmy akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przyznawane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Czy czujemy satysfakcję? A jakże! W końcu to potwierdzenie, że działamy w oparciu o najwyższe standardy, jakie stawiane są przed ośrodkami takimi, jak nasz. To także zobowiązanie – nie mamy bowiem w zwyczaju spoczywać na laurach i już zabieramy się do pracy, by wspólnie z Wami dalej rozwijać przedsiębiorczość społeczną w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim!

Czytaj dalej

Nic tak doskonale nie definiuje rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jak gotowość do tworzenia nowych podmiotów oraz zwiększania zatrudnienia w tych już działających na rynku. Czy Ty i Twój biznes społeczny też jesteście na to gotowi? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – w związku ze zwiększeniem alokacji w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej IWES-4, ogłaszamy nabór dotacyjny dla podmiotów gotowych do powoływania nowych oraz zwiększenia zatrudnienia w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Dowiedz się więcej i rozkręć z nami swój biznes społeczny!

Czytaj dalej

Czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji? Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST? Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy? Odpowiedziom na te i wiele innych pytań poświęcony był ostatni webinar z pracownikami i ekspertami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który odbył się 16 marca 2023 roku. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu lub chcą jeszcze raz zapoznać się z prezentowanymi materiałami – dzięki uprzejmości Prezenterów – przygotowaliśmy małe podsumowanie.

Czytaj dalej