Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Ekonomia społeczna nie jest w Polsce pojęciem nowym. Instytucje publiczne oraz niepubliczne – za pomocą szeregu instrumentów – zapewniają wsparcie podmiotom ekonomii społecznej od blisko 20 lat, co w dużej mierze przekłada się na to, że zatrudnienie w nich znajduje dziś ok. 200 tys. osób. Mimo to, dotychczas funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych nie regulowała odrębna ustawa. Wiele jednak wskazuje na to, że już niebawem to się wreszcie zmieni – na początku czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o ekonomii społecznej.

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość społeczna? To coś więcej, niż wytwarzanie produktów i usług, poszukiwanie odbiorców na lokalnych rynkach i generowanie coraz większych przychodów. To także „coś ekstra” – coś, co daje siłę tym, którzy jej najbardziej potrzebują – osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, wykluczonym, zagrożonym społeczną izolacją. Zastanawiasz się, czy warto dołączyć do grona przedsiębiorców społecznych? Świetnie się składa, bo właśnie ruszamy z kolejną, czwartą edycją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” i mamy wiele narzędzi wsparcia, które mogą Cię zainteresować!

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim.

Subregion ostrołęcki. Nowy podmiot na ścieżce dotacyjnej w projekcie IWES-3

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Dotacje na nowe miejsca pracy w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim – poznaj szczegóły!

Jakie organizacje i grupy nieformalne działają w północno-wschodnim Mazowszu? Co robią, jak można z nimi nawiązać współpracę i robić to razem? Tego wszystkiego dowiesz się z Mapy Aktywności Społecznych Pólnocnno-Wschodniego Mazowsza! Polecamy!!!

Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie? – Nowy Poradnik dla KGW. Polecamy!

Forum Inicjatyw Społecznych Północno Wschodniego Mazowsza – nowy projekt partnerstwa ostrołęckiego

Pożyczki dla NGO – element Tarczy Antykryzysowej 4.0 Sprawdź zasady i aplikuj!