Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim.

Subregion ostrołęcki. Nowy podmiot na ścieżce dotacyjnej w projekcie IWES-3

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Dotacje na nowe miejsca pracy w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim – poznaj szczegóły!

Jakie organizacje i grupy nieformalne działają w północno-wschodnim Mazowszu? Co robią, jak można z nimi nawiązać współpracę i robić to razem? Tego wszystkiego dowiesz się z Mapy Aktywności Społecznych Pólnocnno-Wschodniego Mazowsza! Polecamy!!!

Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie? – Nowy Poradnik dla KGW. Polecamy!

Forum Inicjatyw Społecznych Północno Wschodniego Mazowsza – nowy projekt partnerstwa ostrołęckiego

Pożyczki dla NGO – element Tarczy Antykryzysowej 4.0 Sprawdź zasady i aplikuj!

Inicjatywa lokalna – czym jest i jak ją wdrażać w gminie? Poznajcie najlepsze praktyki. Zapraszamy na webinarium.

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm z Mazowsza – program pomocy i przeciwdziałania skutkom Covid-19. Sprawdź czy możesz skorzystać.