Wyniki II rekrutacji w subregionie radomskim

Niniejszym ogłaszamy wyniki drugiej rekrutacji  do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, która odbywała się w dniach w dniach 15-11-2017 – 11-12-2017. W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła: 10.

Do ścieżki dotacyjnej projektu zostały zakwalifikowane następujące podmioty/osoby:

 1. 1.Fundacja Follow Me,
 2. 2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”,
 3. 3.Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii,
 4. 4.Fundacja Kreatywnych Innowacji KI,
 5. 5.Fundacja „Polskie Drogi”,
 6. 6.Stowarzyszenie „Forgo for Social Economy”,
 7. 7.Gmina Odrzywół,
 8. 8.Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”,
 9. 9.Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców STOWYN,
 10. 10.Fundacja Dom Wschodni w Radomiu, 
 11. 11.Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej, 
 12. 12.Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu,
 13. 13.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
 14. 14.Stowarzyszenie „Podajmy Sobie Dłonie, 
 15. 15.Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”.

 

Jednocześnie z przykrością informujemy, że nie zostały zakwalifikowane do projektu następujące podmioty:

 1. 1.Fundacja Pomocy Mieszkaniowej „Ciepły Kącik”,
 2. 2.Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”,
 3. 3.Fundacja Osiem Marzeń,
 4. 4.Fundacja im. Pawła Biernackiego.
 5. 5Mateusz Wojcieszak – os. fizyczna (Grupa inicjatywna „Modelarki Obuwia”),

Powodem był brak minimalnej liczby punktów, rezygnacja lub nieobecność os. delegowanej na rozmowie rekrutacyjnej.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację zapraszamy na warsztaty z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz  komunikacji w dniach 10-11 stycznia 2018 (środa-czwartek), w godz. 9-16 w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (Plac Stare Miasto 2). Zapraszamy serdecznie.