Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie radomskim

W dniach 14-15.12.2022r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

Ocenie poddano dziewięć wniosków – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 26 miejsc pracy w istniejących PS i w PES które przekształci się w PS.

Siedem z dziewięciu złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie  radomskim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.