,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ostrołęckim

W dniu 9.01.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano sześć wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących PS.

Trzy z sześciu złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samym zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie ostrołęckim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.