Zakończyliśmy rekrutację osób ubiegających się o dotację

Decyzję o składzie IV grupy, której uczestnicy będą mogli ubiegać się o dotację na spółdzielnię socjalną i wsparcie pomostowe, podjęła Komisja Rekrutacyjna 24 kwietnia. Wynikiem spotkania, które odbyło się w Fundacji „Fundusz Współpracy”, było opracowanie (na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego) dwóch list. Na liście IV grupy szkoleniowej znalazło się 20 osób z subregionu ostrołęckiego, na liście rezerwowej – 40.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. Skorzystają również z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnioną opiekę nad dziećmi, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Przede wszystkim jednak otrzymają dotację „na start” własnego przedsiębiorstwa społecznego.

Uczestnicy IV grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Bełżycka Beata
Charucki Dariusz
Czajkowski Dariusz
Czajkowski Piotr
Gosiewska Emilia
Jeziorek Dariusz
Klimek Elżbieta
Kowalewska Monika
Lenkiewicz Paweł
Leonik Ewa
Mateusiak Beata
Milewska Sylwia
Olszewska Iwona
Olszewska Justyna
Olszewski Marek
Pietrucha Krzysztof
Podgórski Mariusz
Pogłud Joanna
Szydłowska Monika
Świderska Magdalena

Na liście rezerwowej znalazły się, według  uzyskanej liczy punktów, następujące osoby:  Pietrucha Konrad, Wisiecki Wojciech, Lubiak Paweł, Orzoł Justyna, Szymendera Paweł, Archacka Katarzyna, Zalewska Emilia, Gumkowska Olga, Pijanowska Elżbieta, Długołęcki Jarosław, Obiedzińska Katarzyna, Rostowski Radosław, Fayzy Kamil, Klimaszewska Eliza, Kucharek-Szymańska Sylwia, Dąbkowska Ewa, Krawczyk Piotr, Niedźwiecka Lucyna, Nożykowska Eliza, Tyszka Agnieszka, Kuyava Rafael, Obidziński Jacek, Cikacz Marta, Majewska Jolanta, Białobrzeska Dorota, Olkowski Zbigniew, Śliwka Paweł, Brzezińska Beata, Cabaj Iwona, Różańska-Głowacka Irena, Napiórkowska Katarzyna, Cachel Marzena, Gałażewska Joanna, Gałażewska Mirosława, Ożarek Małgorzata, Górecka Małgorzata, Bryska Robert, Pawłowski Jacek, Konopka Ewelina, Strzelec Mariola. W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych, ich miejsce zajmą osoby znajdujące się na czele listy rezerwowej, z największą liczbą punktów.