Zapraszamy na spotkanie animacyjne w Wyszkowie

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na seminarium:

„Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia osób, instytucji i organizacji przez Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej”

które odbędzie się w dniu 17.11.2017 w godz. 14.00-16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, przy Alei Róż 2.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych poznaniem korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony MOWES oraz warunków skorzystania z dotacji.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 15 listopada 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl
Zapraszamy!