Zapraszamy na spotkanie o ekonomii społecznej w Szydłowcu

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe, liderów społecznych, przedstawicieli JST i wszystkich zainteresowanych w powiecie szydłowieckim tematyką ekonomii społecznej na spotkanie pt. „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 07.11.2017 r.  o godzinie 11.00 w Sali Kominkowej Zamku w Szydłowcu.

Proponowany program spotkania:

  • Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?
  • Klauzule społeczne
  • Elementy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu  „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na ważność problemu bardzo nam zależy na Państwa uczestnictwie w spotkaniu. W przerwie zapraszamy na poczęstunek.  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5.11.2017 –  na adres mailowy abulska@cofund.org.pl lub telefonicznie 600 923 287. 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Bulska
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Pl. Stare Miasto 2, 26-600 Radom
tel. 600 923 287, e-mail: abulska@cofund.org.pl