Zapraszamy na szkolenia w Ostrołęce i Makowie Maz. na temat rozliczania dotacji publicznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza osoby z organizacji pozarządowych z subregionu ostrołęckiego na bezpłatne szkolenia:
„Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

które odbędą się w Ostrołęce (w dniu 26.01.2018) oraz Makowie Mazowieckim (6.02.2018). Miło nam poinformować, że współorganizatorem spotkania w Ostrołęce jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, zaś w Makowie Mazowieckim – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.

Szczegóły organizacyjne:

Ostrołęka:

szkolenie odbędzie się w dniu 26.01.2018 (piątek) w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38.

Maków Mazowiecki:

szkolenie odbędzie się w dniu 6.02.2018 (wtorek) w godz. 10.00-15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, Rynek 1.

Podczas szkoleń omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,  przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenia odbędą się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Osoby zgłaszające się na szkolenia zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału – warsztaty w Ostrołęce –  do środy, 24 stycznia 2018, szkolenie w Makowie Mazowieckim – do piątku, 2 lutego 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295.