Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – szkolenie w Radomiu

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z subregionu radomskiego na  bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szkolenie odbędzie się 25.01.2018 rok (czwartek) w Radomiu, Plac Stare Miasto 2, w godzinach 11-16. 

Tematyka szkolenia:

  •  – zarys zmian i nowych obowiązków Administratora Danych Osobowych,
  •  – potencjalny wpływ nowych rozporządzeń na działalność polskich podmiotów, 
  •  – przygotowanie do dostosowania się do nowych przepisów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 24.01.2018 pod adresem mailowym: abulska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie (pod nr tel. 600 923 287).