Bezpłatne doradztwo ogólne

Potrzebujesz pomocy przy zakładaniu podmiotu ekonomii społecznej? Albo wsparcia w procesie przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne? Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy ogólnego mOWES.

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ostrołęckim: