Przyjrzenie się z bliska, jak działa i funkcjonuje znane przedsiębiorstwo społeczne, skąd czerpie inspiracje i motywacje do działania, jak buduje swoją pozycję na rynku – m.in. temu służą wizyty studyjne organizowane przez mOWES.

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ostrołęckim: