„mikroGranty mOWES” na inicjatywy / przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę na rzecz o ekonomii społecznej i solidarnej w subregionie ostrołęckim? Świetnie się składa! Dzięki „mikroGRANTOM mOWES”, możesz uzyskać wsparcie finansowe na realizację swojego przedsięwzięcia!

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ostrołęckim: