Trzy lata szybko minęły. Przyszedł czas podsumowań. W związki z tym, wraz z partnerami realizującymi projekt: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, zapraszamy na konferencję kończącą projekt, która odbędzie się 24 listopada 2015 roku (wtorek) w Gminnym Centrum Informacji (Centrum Kultury) w Długosiodle, w godz. 10:00 – 14:00.

W naszym projekcie wzięło udział kilka tysięcy osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz setki instytucji
 i organizacji z subregionu ostrołęckiego. W ciągu trzech lat otrzymali oni fundusze, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju.
W efekcie:
– powstało 12 spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znalazło ok. 60 osób
– powstało 7 Partnerstw lokalnych
– przeszkolono ponad 650 osób (szkolenia specjalistyczne)
– odbyło się 15 wizyt studyjnych w dobrze prosperujących spółdzielniach socjalnych
– przez 3 lata osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną mogły skorzystać
 z lokalnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Długosiodle, a Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej przeprowadził 120 akcji informacyjnych.

Konferencja będzie okazją do podsumowania trzech lat działań na rzecz efektywnego rozwoju ekonomii społecznej oraz miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji prowadzone będą warsztaty „Wyzwania przedsiębiorczości a zaangażowanie społeczne – czy może być lepiej?” z udziałem liderów środowisk lokalnych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych, a także innych sektorów oraz dyskusja panelowa na temat potrzeb lokalnych, które będą stanowiły podstawę przy tworzeniu nowych projektów
w ramach perspektywy 2014-2020. Szczegółowy program konferencji przesyłamy
w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu oraz zachęcamy do przesłania informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. Prosimy 
o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza.

WYPEŁNIJ-FORMULARZ

Zaproszenie_konferencja_IWES_Dlugosiodlo

PROGRAM_konferencja_IWES_Dlugosiodlo

Klubik dla dzieci autystycznych, rehabilitacja seniorów, transmisje online obrad samorządowych – to tylko niektóre elementy z oferty biznesowej spółdzielni socjalnych prezentowanych w broszurze „Sukcesu projektu IWES. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.  Prywatne historie mieszają się w publikacji ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością. Łączy je jedno: bohaterowie tych opowieści spotkali się w naszym projekcie.

Broszura to również krótkie podsumowanie ponad trzech lat trwania projektu IWES i jego osiągnięć. A mamy się czym pochwalić: m.in. zatrudnieniem ok. 50 osób w naszych spółdzielniach, ok. 600 przeszkolonymi osobami z tematów bliskich ekonomii społecznej, 7 partnerstwami lokalnymi, 15 wyjazdami studyjnymi i wieloma innymi działaniami. W publikacji można też przeczytać opinie liderów spółdzielni socjalnych, ich opiekunów, przedstawicieli realizatorów projektu, a także komentarze ekspertów rynku pracy i szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Wersja PDF broszury do pobrania TUTAJ. Serdecznie zapraszamy do lektury!

To już ostatnia szansa na to, aby skorzystać z nieodpłatnego szkolenia w ramach projektu – „Promocja organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (PES)”. Zapraszamy 17 listopada do Ostrołęki.

Jak budować markę organizacji? Jak efektywnie (czyli skutecznie i oszczędnie) planować działania promocyjne? Jak skutecznie prowadzić komunikację w Internecie? Jak działać w mediach społecznościowych? I jakie są pułapki social media? Osoby ze stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania mogą je poznać na szkoleniu, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) w godz. 9.00 –16.00 w Ostrołęce, w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Spotkanie uwzględnia dla uczestników obiad i zaświadczenie ukończenia szkolenia. Poprowadzi je doświadczony strateg komunikacji marki i specjalista public relations Katarzyna Zych. Program do pobrania tutaj.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy więc przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu powiatów: ostrołęckiego i m. Ostrołęka, ale także makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego i pułtuskiego (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 13.11.2015 . W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

 

Spółdzielnia Socjalna KELE wciela w życie swoje pomysły na rozwój obywatelskiego społeczeństwa cyfrowego. Wspólny projekt Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce i Miasta Ostrołęka ma więc kolejne odsłony. Przedsiębiorstwo skupia się na transmisjach online, webinarach, produkcji własnej oraz nagraniach z lokalnych wydarzeń.

Założona przez spółdzielnię TV KELE transmituje sesje samorządowe, wydarzenia kulturalne, wykłady naukowe, ale również nagrywa własne materiały. Przykłady z ostatnich dni mówią same za siebie. 29 października transmisja XV Sesji Rady Miasta Ostrołęka, 5 listopada – zajęć doskonalących z wykonywania i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne, a 11 listopada – transmisja z uroczystej sesji Rady. Te i inne ciekawe materiały dostępne są na stronie spółdzielni – tutaj.

 

Kolejni przedstawiciele świata ekonomii społecznej 23 października 2015 r.  wzięli udział w wizycie studyjnej. Tym razem zaprosiliśmy na nią do Spółdzielni Socjalnej „eSSkapada” w Osmoli. Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, a towarzyszyła im specjalistka ds. rozwoju partnerstw lokalnych Jadwiga Kowalczyk.

Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada”  jest prekursorem przedsiębiorczości społecznej w powiecie siemiatyckim, bo powstała w 2012 r. Swoją ofertę rekreacyjną zbudowała na świadczeniu usług związanych z aktywnym wypoczynkiem w otoczeniu pięknej podlaskiej przyrody. Są to m.in. rozgrywki paintballowe – leśne (woodsball), sportowe (speedball), scenariuszowe gry terenowe oraz imprezy integracyjne dla firm czy zajęcia w terenie dla dzieci i młodzieży.

To wszystko mogli obserwować uczestnicy wprawy. Przy poczęstunku, w miłej atmosferze rozmawiali też z przedstawicielkami spółdzielni na temat jej działalności, sukcesów, ale i  codziennych problemów. Padło wiele praktycznych rad i sposobów radzenia sobie w różnych, często trudnych sytuacjach. Taki cel – czyli budowanie wspólnoty poprzez wspólne doświadczenia i tworzenie lepszej jakości – przyświeca wizytom studyjnym w ramach ekonomii społecznej.

Promocja i pozyskiwanie środków dla PES – to tematy ostatnich już w projekcie IWES szkoleń dla pomiotów ekonomii społecznej, w tym dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z subregionu ostrołęckiego. Projekt trwa już tylko do końca listopada 2015 r., więc to ostatni dzwonek na to, aby zyskać konkretną porcję wiedzy z obszaru ekonomii społecznej. Zapraszamy!

Terminy i miejsca szkoleń w październiku i listopadzie 2015 r.:

9 października – szkolenie z zakresu promocji organizacji pozarządowych i PES, godz. 9.00-16.00, w Ostrowi Mazowieckiej – prosimy o zgłoszenia do 7 października br. najlepiej drogą e-mailową. Program szkolenia do pobrania tutaj.

10 października – szkolenie z zakresu pozyskiwania środków, godz. 9.00-16.00, w Zamościu (gm. Troszyn, powiat ostrołęcki) – prosimy o zgłoszenia do 8 października br. najlepiej drogą e-mailową. Program szkolenia tutaj.

17 listopada – szkolenie z zakresu promocji organizacji pozarządowych i PES, godz. 9.00-16.00, w Ostrołęce – prosimy o zgłoszenia do 20 października br. najlepiej drogą e-mailową. Program szkolenia tutaj. UWAGA!!! Termin  szkolenia przeniesiony z 24 października.

4 listopada – szkolenie z zakresu pozyskiwania środków, godz. 9.00-16.00, w Czerwinie – prosimy o zgłoszenia do 30 października br. najlepiej drogą e-mailową. Program szkolenia tutaj.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Ich uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad.

Szkolenie „Promocja organizacji pozarządowych i PES” poprowadzi Pani Katarzyna Zych. To strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog, od 8 lat związana z komunikacją marketingową, autorka bloga Strategicznie.com

Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy dla PES” prowadzi Pan Michał Rżysko – doświadczony fundraiser, który zajmuje się współpracą z firmami, budowaniem grup darczyńców i pisaniem wniosków grantowych. Kierował zespołem odpowiedzialnym za komunikację i pozyskiwanie funduszy w Centrum Myśli Jana Pawła II, koordynował ogólnopolskie kampanie społeczne w Fundacji Świętego Mikołaja. Jest certyfikowanym trenerem Polskiego Związku Fundraisingu.

Szkolenia kierujemy do osób, które planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) i innych podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) z terenu subregionu ostrołęckiego (powiaty ostrołęcki, ostrowski, makowski, pułtuski, wyszkowski i m. Ostrołęka).

Osoby zainteresowane konkretnym szkoleniem prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w przewidzianym dla danego szkolenia terminie, w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

 

aksesOWES Fundacji Fundusz Współpracy i Stowarzyszenia KRES jako jeden z czterech podmiotów w województwie mazowieckim otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata – bo tyle jest ważna akredytacja AKSES – możemy dalej efektywnie wspierać przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Nasz OWES w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszedł przez sito trzech etapów weryfikacji. Wysoko oceniono zarówno wniosek formalny, jak i wizytę audytorską (polegającą na analizie dokumentów i na wywiadach z naszymi ekspertami) oraz spotkanie przed Komitetem Akredytacyjnym. Badano m.in. doświadczenie kadry naszego Ośrodka, strategię na najbliższe lata czy relacje z lokalnymi instytucjami. Sprawdzano efekty działań OWES-u, np. liczbę powstałych dzięki niemu grup inicjatywnych i spółdzielni socjalnych czy ilość utworzonych miejsc pracy.

Wyniki akredytacji OWES zostały opublikowane 25 września  na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz systemu akredytacji AKSES. Co te wyniki w praktyce oznaczają dla ośrodków uwzględnionych na liście ministerstwa? Jako jedyne wspierając podmioty ekonomii społecznej mają one przywilej starania się o unijne fundusze. Zobowiązane są przy tym do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pełna lista akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkie uchwały Komitetu Akredytacyjnego są dostępne tutaj.

 

 

Za nami kolejna wspólna wyprawa śladami ekonomii społecznej. 18 września grupa kilkunastu osób pod opieką specjalisty ds. rozwoju partnerstw Jadwigi Kowalczyk udała się do  Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Kamionce koło Nidzicy. W wizycie wzięli udział przedstawiciele powiatu makowskiego i ostrołęckiego, uczestnicy partnerstwa z Gminy Goworowo, a także reprezentanci Lokalnej Grupy działania „Zaścianek Mazowsza”.

W Kamionce, dzięki współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesu, zorganizowano przedsiębiorstwo świadczące usługi nawiązujące do lokalnych zwyczajów i starych, ginących już zawodów rzemieślniczych. Uczestnicy wyprawy obserwowali efekty tej współpracy: ceramiczne garnki, papier czerpany czy lalki w regionalnych strojach, ale też wzięli udział w warsztatach malowania na szkle czy w obiedzie przy ognisku. Wizyta była okazją do pokazania przykładów z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków UE, w tym procesu tworzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz rozwoju produktów i usług.

Celem wszystkich naszych wizyt studyjnych jest spotkanie różnych podmiotów ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. To wszystko służy analizie możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na własne, lokalne podwórko i nabyciu praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej.

 

KuchcikKuchcik za Rogiem – mobilna fastfoodowa przyczepa spółdzielni FORUM po dynamicznym, letnim sezonie „osiadła” w Różanie przy ul. Poniatowskiego 38. To dobry punktu, bo blisko dworca. We wrześniu, w godzinach 10.00-18.00 smacznie i tanio można tu zjeść kanapki, zapiekanki czy kebaby. Przykładowo chrupiąca zapiekanka to koszt 5 zł, aromatyczny kebab – 10 zł.

Gastronomia „na kółkach” to punkt, którego nie można przegapić. Co klienci zamawiają najczęściej? – Zapiekanki, kebaby, frytki cieszą się największym wzięciem, popularna jest też podwójna zapiekanka mojego pomysłu – mówi pani Brygida, członkini spółdzielni. To oznacza pyszne 38 centymetrów razy dwa.

W lecie mobilną przyczepę można było spotkać na rodzinnych piknikach, lokalnych festynach, gminnych czy powiatowych uroczystościach. Kuchcik za Rogiem był więc na takich imprezach jak Dni Przedsiębiorczości w Goworowie, Dni Różana czy Dni Czerwonki.

– Jesteśmy punktem, przy którym integrują się rodziny, znajomi, społeczności lokalne – podkreślają członkowie spółdzielni. I zapraszają do wspólnej celebracji. Można u nich schrupać: hamburgery pełne najświeższych składników, smaczne kanapki na gorąco, chrupiące frytki, tradycyjne polskie zapiekanki, wieloskładnikowe tortille, kebaby doprawiane według życzenia, a także popić gorącymi i zimnymi napojami.

 

Dla rodziców to ostatnie chwile na decyzję, jaką opiekę zapewnić swoim najmłodszym po wakacjach. Odpowiedź brzmi: najlepszą! Dlatego mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic zachęcamy do przyjrzenia się ofercie „Kącika Amelka”. Teraz można to zrobić osobiście. Spółdzielnia „Amelia” 5 września w godz. 10.00–14.00 zaprasza do siebie na dzień otwarty.

Pod adresem: ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej na dzieciaki i ich rodziców czeka tego dnia wiele atrakcji. Zainteresowani będą mogły obejrzeć sale, porozmawiać z pedagogami, ale też wspólnie się pobawić i nieodpłatnie skorzystać z „kącikowych” zajęć.

„Kącik Amelka” zaprasza do siebie dzieci od 1,5 roku życia. W swojej ofercie ma wariant opieki stałej ( m.in. 8 godzin dziennie) i jednorazowej. Umożliwia również dostęp do cateringu. Szczegóły oferowanej opieki tutaj.