,

Biznes i misja w jednym? To możliwe! Przyjrzyj się z bliska przedsiębiorczości społecznej podczas 5. Dnia Ekonomii Społecznej w Radomiu!

Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

Praca – pasja, czy obowiązek? Chyba każdy, przynajmniej raz w życiu, stanął przed takim dylematem. A co jeśli powiedzielibyśmy Ci, że są ludzie, którzy potrafią łączyć chęć pomnażania kapitału i bliską sercu misję? Nie wierzysz? Przekonaj się na własne oczy! Przyjdź w środę, 27 września 2023 roku do radomskiej “Elektrowni” na jubileuszowy, 5. Dzień Ekonomii Społecznej. Poznaj przedsiębiorców społecznych, którzy od wielu lat skutecznie działają na rynku, łącząc biznes i misję!

Ekonomia społeczna to szansa:

  • dla osób, które mają “pod górkę” na rynku pracy, 
  • dla lokalnej organizacji pozarządowej na dodatkowe, stabilne źródło finansowania, 
  • dla samorządu, aby zlecać usługi społeczne i aktywnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

W obliczu współczesnych wyzwań demograficznych i społecznych, ekonomia społeczna jawi się jako silny filar wspierający rozwój lokalnych społeczności. Dzięki jej mechanizmom, osoby, które do tej pory miały utrudniony dostęp do rynku pracy, mogą nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także realizować się zawodowo, rozwijając własne przedsięwzięcia mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, która prowadzi Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. – Konferencja Dzień Ekonomii Społecznej to miejsce, gdzie praktycy i teoretycy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele sektora NGO i samorządów mogą razem dyskutować, jak skuteczniej wykorzystać potencjał ekonomii społecznej. Będzie to także doskonała okazja, aby na przykładach konkretnych przedsiębiorstw pokazać, że łączenie biznesu z misją to nie tylko możliwe, ale przynosi także wymierne korzyści – dodaje.

Przede wszystkim – dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Tradycją organizowanych już od 5 lat, Dni Ekonomii Społecznej w Radomiu, jest udział – w charakterze prelegentów – przedsiębiorców społecznych z różnych stron Polski, którzy w swojej działalności z sukcesem łączą biznes i misję, działając na rynku od wielu lat. Nie inaczej będzie tym razem. Wśród nich znajdą się:

  • ubiegłoroczny Laureat Nagrody Głównej w Konkursie na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia – Stowarzyszenie Radość z Dębicy, które z powodzeniem prowadzi od 2009 roku m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, zatrudniające dziś ok. 200 osób.
  • działająca od blisko 10 lat Fundacja im. Leny Grochowskiej z Siedlec – której głównym – ale nie jedynym – obszarem działań jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju, poprzez aktywne włączenie ich do życia zawodowego i społecznego.
  • Grupa Arche S.A, zarządzająca m.in. 16 hotelami z całej Polski, wielokrotnie doceniana nagrodami za zaangażowanie w projekty o charakterze społecznym i charytatywnym.
  • Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni z Wolanowa, która jest doskonałym przykładem na to, jak wiele korzyści wszystkim stronom, może przynieść aktywne zaangażowanie samorządu w rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
4. Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu
IV Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

Ale to nie wszystko. Jubileuszowy, 5. Dzień Ekonomii Społecznej będzie także okazją do odpowiedzi na pytania:

  • skąd pozyskiwać środki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej?
  • dlaczego ludzie angażują się w działania społeczne?
  • jak sprostać ogromnym wyzwaniom demograficznym, przed którym stoją samorządy?

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorem 5. Dnia Ekonomii Społecznej w Radomiu jest Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, który konsekwentnie od 2012 roku – legitymując się Akredytacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – wspiera rozwój ekonomii społecznej w trzech subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Radomia, Robert Witkowski.

Zapraszamy!